Zyczenie laskawej Pani jest mi rozkazem.

Zyczenie laskawej Pani jest mi rozkazem.