Poketto-ni futon-ga hait-teru “I have a futon in my pocket”

Poketto-ni futon-ga hait-teru “I have a futon in my pocket”