‘n weithredol , ‘r heula ewigod ddisgleiria chan ‘m arse “Actually, the sun does shine from my as**”

‘n weithredol , ‘r heula ewigod ddisgleiria chan ‘m arse “Actually, the sun does shine from my as**”