Kan jeg svømme naken i fjorden? “Is skinny dipping allowed in the fjord?”

Kan jeg svømme naken i fjorden? “Is skinny dipping allowed in the fjord?”