Siguro magaling kang mag-CPR kasi napatibok mo ulit ang puso ko!

Siguro magaling kang mag-CPR kasi napatibok mo ulit ang puso ko!