Poketto-ni futon-ga hait-teru – I have a futon in my pocket

Poketto-ni futon-ga hait-teru – I have a futon in my pocket