“Kyo no bra nan desu…” I am not wearing a bra..

“Kyo no bra nan desu…” I am not wearing a bra..