ampf! huwag mong sabihing walang nagmamahal sa’yo, naiinsulto ako!

ampf! huwag mong sabihing walang nagmamahal sa’yo, naiinsulto ako!